jueves, 23 de abril de 2020

Feliç Sant Jordi

La importàcia de la lectura en l´etapa infantil.

 

Amb motiu  del Dia del llibre (Sant Jordi), volem incidir en la importància de la lectura en la formación dels nins en l’etapa infantil i com podem actuar les mares i pares perquè els nostres fills s’iniciïn com a lectors. Per això farem una breu definició del procés de llegir, analitzarem les causes de la importància de la lectura i acabarem amb una sèrie de recomanacions dirigides als adults a l’hora de seleccionar una lectura per als més petits de la casa.

 

Què és la lectura?

Fins fa uns anys, s’entenia l’acte de llegir com el procés de descodificació de signes fins donar-li un significat. Amb el temps aquesta definició s’ha anat ampliant i entenem la lectura com un procés pel qual som capaços d’interpretar i comprendre un missatge mitjançant signes. En definitiva, la lectura és al cervell el que l’exercici als músculs.

 

Perquè és tan important la lectura?

A través de la lectura, s’adquireixen coneixements de tot tipus però, a més, afavoreix diferents processos en el desenvolupament dels infants. Són gairebé innombrables els beneficis de la lectura, però destacarem els següents:

  • Afavoreix la memòria i la concentració.

  • Afavoreix el desenvolupament de la imaginació, la creativitat i el desenvolupament socioemocional.

  • Afavoreix l’habilitat mental.

  • Afavoreix la capacitat d’empatitzar (posar-se al lloc d’una altra persona).

  • És un mètode preventiu de malalties neurodegeneratives com l’Alzheimer.

 

 

 

 

Com podem actuar com a pares per fomentar la lectura en l’etapa d’infantil?

En primer lloc, predicant amb l’exemple. Ja sabem que els nins aprenen per imitació, per això és important que els petits vegin com els adults llegim per alimentar així la seva curiositat.

D’altra banda, hem de procurar que en dates assenyalades (aniversaris, Nadal, etc.) en els que els nins solen rebre diferents regals, s’inclogui com a mínim un llibre i anar creant així una biblioteca pròpia. 

A més de llegir-lis contes, és convenient conversar sobre el propi conte. També establir un moment al dia per compartir la lectura amb ells.

És aconsellable que a casa hi hagi diferents tipus de lectures a l’abast visual dels petits de la casa. D’altra banda, és més que recomanable presentar la lectura com una acció ociosa i no com una obligació.

Quin tipus de llibres són els més adequats per a infants  petits?

No tots els llibres destinats a aquestes edats són adequats. A l’hora de seleccionar un llibre hauríem de procurar que tinguin les següents característiques:

  • Materials suaus i manipulables amb la possibilitat que ofereixin altres experiències sensorials a més de la visual, amb la lletra adequada a la seva edat( normalment lletra majúscula).

  • Contingut d’il·lustracions representatives d’objectes fàcilment recognoscibles.

  • Històries simples amb una estructura senzilla, repetitiva i amb desenllaços previsibles dins de la mateixa història.

miércoles, 4 de marzo de 2020

EMAT

Treballam el número de vèrtexs amb les  regletes d’EMAT 

Contam el número de vèrtexs de cada figura i posam la regleta corresponent.

lunes, 21 de octubre de 2019

viernes, 4 de octubre de 2019

AUTORITZACIONS SORTIDES

Benvolguts pares;
Dins la carpeta amb el conte de cap de semana trobareu un full què heu de dur emplanat dilluns perquè els voltres fills puguin anar d’excursió a Natura Parc.

Per favor no oblideu dur-ho el dilluns.

Moltes gràcies! 

Pilar Pallicer